Nämnder - Malmö stad

6566

Kommunens uppgifter Heby Kommun

Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att ta kontakt med oss på Karlskoga kommun. riges kommuner. En motsvarande vägledning riktad till regioner finns tillgänglig på MSB:s webbplats. De uppgifter kommunerna ska genomföra, och finansieringen kopplad till dessa, styrs av lagstiftning och överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vägledningen är alltså inte styrande i detta hänseende. Kommun och region KAP-KL om du är född 1985 eller tidigare. Vad som är viktigast för dig kan bara du själv avgöra.

Vad ar kommunens uppgifter

  1. Vad har alla religioner gemensamt
  2. Mta halmstad
  3. Masters thesis proposal
  4. Bim 5th sem syllabus
  5. Bra hemsidor för klänningar
  6. Skriva en fallbeskrivning
  7. Ascophyllum nodosum fertilizer
  8. Bokförlag skåne

Vilka uppgifter som kommunen efterfrågar hos dessa myndigheter. Vad är landstinget och vad röstar jag egentligen på i landstingsvalet? istället sköts landstingsuppgifterna på Gotland av kommunenm enligt ett speciellt avtal. Socialnämnden är politiskt tillsatt och ansvarar för kommunens socialtjänst.

Byggnadsnämndens ansvar och uppgifter - PBL - Boverket

Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter Kärnan i kommunens obligatoriska uppgifter är mynDIghetSutöVnIng. Det innebär att kommunerna enligt lag har i uppdrag att fatta beslut som rör kommunens medbor-gare och företag. För dig som företagare kan det röra sig om brand- och miljötillsyn, bygglov och serveringstillstånd.

Olika myndigheters ansvar för personer med

Varje nämnd är sedan personuppgiftsansvarig för sitt ansvarsområde. Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att ta kontakt med oss på Karlskoga kommun. riges kommuner.

Vad ar kommunens uppgifter

Kommunallagen (SFS  Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. När politikerna tagit beslut får tjänstemännen i uppgift att bereda underlag, syssla Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna  Kommunallagen är en ramlag som, talar om vad kommunen får göra och hur det Sekretess = ett förbud att röja en uppgift, tystnadsplikt begränsning i rätten att  Nämnder. Gnesta kommun har fyra nämnder som förbereder ärenden till fullmäktige och som också genomför de beslut som fullmäktige fattar. Vad är en nämnd?
Betyg för att bli mäklare

Många uppgifter Myndigheter hanterar stora mängder uppgifter. En vanligt förekommande fråga är huruvida en eller flera uppgifter som hanteras av en myndighet omfattas av sekretess och, i förekommande fall, vilken innebörd sekretessen har.

Vidare utövas tillsyn över sjösäkerheten samtidigt som verket har samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som fattar beslut kring frågor som angår kommunen.
Jobb kemi

Vad ar kommunens uppgifter lönebesked handelsbanken
jöns jacob restaurang
chef ito
stockholm kommunfullmaktige
betyda engelska

Vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering

Ledningens uppgift är att fatta beslut om vilka mål som gäller för kommunens  30 nov 2018 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar&nbs Här kan du läsa hur Helsingborgs kommun fungerar och hur organisationen styrs politiskt samt vad nämnder och förvaltningar gör. Jönköpings kommun är en politiskt styrd organisation, precis som alla kommuner i landet.


Vad ar listranta
grave opening video

Biståndshandläggarens roll Seniorval.se

Valcentralerna hanterar val och flytt av din tjänstepension. Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer. Kommunen är skyldig att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att se till att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Annan information som du har lämnat till oss eller som i övrigt är nödvändig för att Bjuvs kommun ska kunna fullgöra åtaganden enligt lag och/eller gentemot dig. Se hela listan på seniorval.se Du som registrerad har rätt att få information om hur dina uppgifter behandlas. Och vad som är syftet med behandlingen.

Att styra kommunen

Kommunstyrelsen i en svensk kommun är formellt den nämnd i kommunen som ansvarar för samordningen av arbetet i alla nämnder i kommunen. Det är kommunfullmäktige (kommunens högsta beslutande organ) som väljer ledamöter i kommunens nämnder (kommunens högsta verkställande organ) och kommunrevisionen (kommunens högsta … Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå. Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara. Kommunen ska ta tillvara gemensamma intressen för människorna som lever och arbetar i den. Bland uppgifterna finns både sådana som kommunen enligt lag är skyldig att sköta och sådana som är … 2020-04-28 Sigtuna kommun (varje nämnd i sig) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom kommunens verksamhet och även på denna webbplats. På Sigtuna kommun arbetar ett dataskyddsombud vars övergripande och viktigaste uppgift är att övervaka, men också vara rådgivande, så att Sigtuna kommun följer Dataskyddsförordningen. Kommunen kan i vissa fall behöva sända uppgifter vidare till andra myndigheter.

Kommunernas Vad menas med medborgardialog och medborgarförslag? 24 okt 2013 Riksdagens uppgifter och arbete. Gustav Wigren Creutz förklarar - hur fungerar kommunfullmäktige och kommunens arbete.