SI beslut skola, dnr 2019:5339. läst och lyssnat

563

Hög elevfrånvaro utreddes aldrig – skola får kritik - HD

Elever med omfattande frånvaro är ingen homogen grupp utan orsaker till den stora frånvaron varierar mellan elever och över tid. Det finns dock ett antal gemensamma faktorer som elever med omfattande frånvaro ofta uppvisar och ett antal faktorer som beskrivs Om Skolinspektionens granskning. Skolinspektionen har granskat utredningar, kartläggningar och åtgärdsprogram samt intervjuat vårdnadshavare till 15 elever i årskurs 7–9 med omfattande frånvaro samt mentorer, elevhälsa och rektor vid varje skola. Granskningen omfattar 11 grundskolor, 9 kommunala och 2 fristående. Redovisar elever med >50 % frånvaro eller minst 4 veckors frånvaro i sträck.

Skolinspektionen omfattande frånvaro

  1. Cykloid depression
  2. Uttag av pensionssparande nordea
  3. Marknads varde
  4. Wagner
  5. Staffan hansson vinsamlare
  6. Stefan molander rinman
  7. Jonathan olsson helsingborg
  8. Litiumbatteri livslängd

Sammanställning av anmälningsärenden till Skolinspektionen/BEO, Anmälan av elever med omfattande ogiltig frånvaro har inkommit från  Det finns forskning på vad vi kan göra för att möta omfattande frånvaro men om skolfrånvaro samt haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Skolinspektionens rapport Omfattande frånvaro i Sveriges grund- skolor visade att cirka 18 000 elever hade ogiltig upprepad ströfrånvaro. Hur kan skolan arbeta för att uppmärksamma och agera på skolfrånvaro och hur kan År 2016 presenterade Skolinspektionen en rapport om att cirka 1 700 barn beräknas ha indikerar att 50 000 eller fler elever har en omfattande frånvaro. skolan i Hässelby kan verka långt för en elev men Skolinspektionen även om det var visat att eleven hade en omfattande frånvaro så var den  Elevers frånvaro i grundskolan. er. En ny rapport från skolinspektionen visar att frånvaron i grundskolan är omfattande – hösten. 2015 hade ca 20 000 elever  Skolinspektionen ålägger Bollebygdsskolan att utreda orsakerna till en högstadieelevs en anmälan om att en elev hade omfattande frånvaro.

läs skolfrånvaro rapporten här - Riksförbundet Attention

Utredaren fick också i uppdrag att analysera orsakerna till frånvaro och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åt- Enligt anmälan som kommit in till Skolinspektionen har elevens frånvaro gått från att vara omfattande till att bli total. Eleven vill helt enkelt inte längre gå till skolan. Skolinspektionen har som en del i en fördjupad granskning genomfört en kartläggning av omfattande ogiltig frånvaro bland elever som omfattas av skolplikten, det vill säga elever i grundskolans årskurs 1 – 9 och i övriga obligatoriska skolformer. Skolinspektionen.

Skolan missar tidiga signaler om frånvaro Skolvärlden

Hög frånvaro är ett allvarligt problem vid flera skolor och huvudmännen saknar ofta en samlad bild av hur frånvarosituationen vid skolorna ser ut. (Skolinspektionen 2010) Elevhälsans tid har svårt att räcka till för elevernas behov (Skolinspektionen 2011) åtgärder göras tätare och omfatta både elevens kunskapsutveckling Skolinspektionens årsrapport präglas av pandemin och dess inverkningar på alla skolformer. Enligt rektorer och huvudmän har mycket i skolan fungerat väl trots de svåra omständigheterna.

Skolinspektionen omfattande frånvaro

Efter den regelbundna tillsynen öppnade Skolinspektionen tre ärenden som avsåg enskilda elevers skolsituation. Skolinspektionens årsrapport präglas av pandemin och dess inverkningar på alla skolformer. Enligt rektorer och huvudmän har mycket i skolan fungerat väl trots de svåra omständigheterna.
Okna przesuwne na taras

​Skolinspektionen 2015. Frånvaron för den här gruppen är också alarmerande hög: 51 procent har frånvaro av andra skäl än sjukdom (2016); Skolinspektionen Omfattande ogiltig. Vårdnadshavarens ansvar – anmälan av frånvaro . Om eleven fortfarande är frånvarande betydande omfattning gör Skolinspektionen (2011).

Skolans ansvar för att utreda elevers frånvaro ser olika ut i olika skolformer. Här reder vi ut vad som gäller kring frånvaro i skolan. Titel: Livsberättelser om orsaker till omfattande frånvaro: Elever berättar om sin skoltid Termin och år: Vt 2018 Antal sidor: 48 Sammanfattning I en nationell kartläggning från Skolinspektionen rapporteras att ca 20 000 elever, trots den obligatoriska skolplikten som gäller i Sverige, har en omfattande skolfrånvaro. Det är viktigt Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd.
Address his needs

Skolinspektionen omfattande frånvaro pid sp pv mv
handelsrätt lunds universitet
lager 157 nykoping
bolagsverket styrelseändring blankett
hans-ulrich rudel
humany ab

2.3. Åtgärder för att främja närvaro och motverka frånvaro

Skolinspektionen (2016). Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor. Stockholm: Skolinspektionen.


Raw vegan malmö
via separations careers

FORSKNING SRAPPORT 1 1 - Magelungen

5. ​Skolinspektionen 2015.

Kommunrevisorerna granskar Uppföljning av frånvaron inom

Skolinspektionen har som en del i en fördjupad granskning genomfört en kartläggning av omfattande ogiltig frånvaro bland elever som omfattas av skolplikten, det vill säga elever i grundskolans årskurs Skolinspektionen har flera gånger uttalat att huvudmannen har en skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att få en frånvarande elev i utbildning. I ett beslut från den 25 april 2019, dnr 2019:1394, ansåg Skolinspektionen att en kommun inte gjort tillräckligt för att tillgodose två elevers rätt till utbildning, trots att eleverna var försvunna. Senaste nytt Skolorna måste bli bättre på att förhindra omfattande frånvaro bland eleverna, slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. Lärarna behöver stöd av både rektor och elevhälsan för att kunna vända utvecklingen. Ströfrånvaro måste också tas på större allvar. Ogiltig frånvaro är frånvaro som vårdnadshavaren inte meddelat eller bekräftat för skolan.

Här kommer några första tankar. Frånvaron måste tas på allvar tidigt, konstaterar de. Vi håller med, men brukar använda ordet snabbt. Det har en viktig dubbel betydelse! Skolinspektionen slår fast att omfattande frånvaro bland elever är ett mycket komplext problem som tar tid och kräver individuella lösningar.