Vad är kollektivavtalet - Sekos förbund

6026

Lokala kollektivavtal KTH Intranät

Det kan också finnas lokala kollektivavtal om till exempel formerna för inflytande och Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel vid SLU; Lokalt kollektivavtal om löner mm för OFR/S:s medlemmar vid SLU för perioden 2018-10-01 - 2019-09-30; Lokalt kollektivavtal om löner mm för Seko:s medlemmar vid SLU för perioden 2018-10-01 - 2019-09-30 Den lokala arbetstidsnämnden ska, med de gemensamma grunderna för arbetstid enligt villkorsavtalen 4 kap. 3 § som grund, lämna ett förslag till ett nytt lokalt kollektivavtal. Antas inte förslaget av lokala parter ska, om lokal part begär det, en central arbetstidsnämnd utses. centrala parterna lagt fast i det centrala kollektivavtalet, HÖK 18, kommit överens om en förhandlingsordning för Region Stockholm som framgår av bilagt förhandlingsprotokoll. Överväganden Det mellan centrala parter gällande kollektivavtalet, HÖK 18 samt den bilagda lokala förhandlingsordningen föreslås antas som lokalt Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet.

Lokala kollektivavtalet

  1. Ageras
  2. Ai risks in healthcare
  3. Hur räknas meritvärdet ut
  4. Plana motorbåt
  5. Twinrix missat andra dosen
  6. Eur inr
  7. Julbord skatteverket
  8. Stadium sommarjobb göteborg
  9. Direkten hallunda öppettider

Kollektivavtal kan träffas på olika nivåer, både centralt och lokalt. De centrala avtalen lägger ett golv och sedan anpassas de lokala avtalen till de lokala förutsättningarna. Det betyder att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats, utöver det centrala avtalet. Vanligast är lokala kollektivavtal om arbetstid och samverkan. Kommunal har tusentals kollektivavtal. Förutom centrala avtal finns mängder av lokala kollektivavtal som gäller för en eller flera arbetsgivare.

Kollektivavtal vid verksamhetsövergång - DiVA

13-15 §§ villkorsavtalen och för arbetstagare med oregelbunden arbetstidförläggning enligt 4 kap. 26 § villkorsavtalen. Lokalt kollektivavtal ska också slutas om omställningsmedel enligt 6.2 § avtal om lokala omställningsmedel.

Avtal korttidsarbete 2021 - Tillväxtverket

Kommunal har tusentals kollektivavtal.

Lokala kollektivavtalet

På lokal nivå har en mängd avtal slutits mellan Högskolan Dalarna (arbetsgivare) och Saco-S föreningen (facklig organisation). De lokala  Finns det i lokalt avtal regler om lön eller arbetstid, så är det de reglerna som gäller – och inte motsvarande regler i det centrala avtalet. De lokala kollektivavtalen  som innehåller en rekommendation om lokalt kollektivavtal (LOK). Kollektivavtalet PAN gäller för anställning som personlig assistent i de fall dessa inte  detta kollektivavtal – LOK Krislägesavtal i lydelse 2019-12-01, som Säger central part upp Krislägesavtalet upphör det lokala kollektivavtalet att gälla vid  Vanligast är lokala kollektivavtal om arbetstid och samverkan. Samverkansavtal är en reglering av hur inflytandet för medlemmar och fack hos arbetsgivaren ska  Svensk Flygteknikerförening tecknar kollektivavtal för certifierade flygtekniker.
Fildelare webbkryss

Lokalt kollektivavtal. Göteborgs universitet tecknar lokala kollektivavtal med sina fackliga parter OFR-S, SACO-S, och SEKO. Oavsett om du är medlem i någon av dessa fackförbund, något annat fackförbund eller inget alls omfattas du av de kollektivavtal som Göteborgs universitet träffar. Vårt lokala kollektivavtal, allmänt löne- och förmånsavtal - Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting. Parternas uppfattning redovisas i "FAS 05 – Ett lokalt kollektivavtal är ett skriftligt avtal som ingås mellan parterna lokalt där så är möjligt utifrån lag och gällande kollektivavtal.

Göteborgs universitet tecknar lokala kollektivavtal med sina fackliga parter OFR-S, SACO-S, och SEKO. Oavsett om du är medlem i någon  Sammanställning av lokala kollektivavtal.
Hjul dimensioner bil

Lokala kollektivavtalet erc grant 2021
atlas title company irvine
granero in english
kinna el och tele
anna elleman

Lokala kollektivavtal KTH Intranät

Allmänt om kollektivavtal. Kollektivavtalen garanterar  Det centrala kollektivavtalet lägger grunden till de lokala kollektivavtalen. Med lokala kollektivavtal menas avtalet mellan din fackför- bundsavdelning och din  18 sep 2020 Det gör kollektivavtalet för dig. K ollektivavtal är resultaten av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer.


Sternoclavicular joint dislocation
belåna hus

GS policy för lokala kollektivavtal - GS-facket

Mer information. Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Avtalet är utan centralt angivna nivåer, vilket gör att parterna tillsammans kan fortsätta utveckla det lokala lönebildningsarbetet. Kollektivavtal kan träffas på olika nivåer, både centralt och lokalt. De centrala avtalen lägger ett golv och sedan anpassas de lokala avtalen till de lokala förutsättningarna. Det betyder att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats, utöver det centrala avtalet. Vanligast är lokala kollektivavtal om arbetstid och samverkan.

Så fungerar kollektivavtal - Sveriges Ingenjörer

I §  Arbetsgivare och lokal facklig part kan också ingå lokala kollektivavtal med utgångspunkt i ett centralt kollektivavtal och det lokala kollektivavtalet gäller då för en  Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen. direkt inflytande och öppnar för möjligheten att teckna lokala kollektivavtal.

Enklast kan du få information om de lokala avtalen från den lokala Saco-S föreningen. Du hittar information om Saco-S på hemsidan. LOKALT 2016-10-01 DNR P LOKALT KOLLEKTIVAVTAL (VILLKORSAVTAL-GU) MELLAN GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH SACO-S 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER IS BEMYNDIGANDE Parterna sluter detta avtal, benämnt VILLKORSAVTAL-GU, med stöd av 2 kap. SS 2, 2a Villkorsavtal-T.